Dosažená vzdělání lékaře 

1. LF UK

Atestace v oboru psychiatrie I.,II, mezinárodní -završeno 2010

Diplom celoživotního vzdělávání do roku 2025

Specializační kurz v psychiatrii-Poruchy obsedantně kompulsivního spektra

Specializační kurz v psychiatrii-Psychofarmaka v somatické medicíně

Specializační kurz v psychiatrii-Psychologické vyšetřovací metody

Specializační kurz v psychiatrii-KBT terapie

Specializační kurz v psychiatrii- Polyfarmacie a polymorbidita

Specializační kurz v psychiatrii-doporučené léčebné postupy v psychiatrii I.a II.

Specializační kurz v psychiatrii-návykové nemoci a závislost na tabáku

Specializační kurz v psychiatrii- základy všech psychoterapeutických metod v psychologii

Specializační kurz- techniky relaxace a regresivní hypnosa

Specializační kurz v psychiatrii-škola demence, kognitivní funkce a farmakoterapie v gerontopsychiatrii (atestační erudice)

Specializační kurz - pregabalin v lečbě neuropatické bolesti

Specializační kurz - paliativní medicína

Specializační kurz v psychiatrii-posttraumatická stresová porucha jako nová jednotka v psychiatrii

Specializační kurz - akutní medicína a infuzní terapie

Specializační kurz hematologie a podávání krevních náhrad

Specializační kurz - diabetologie

Specializační kurz-bolesti zad

Specializační kurz-migréna a epilepsie

Specializační kurz-pooperační stavy v chirurgii, ortopedii a neurologii

Specializační kurz v psychiatrii-obezita a duševní choroby

Specializační kurz v psychiatrii-kognitivní funkce u schizofrenie

Specializační kurz v psychiatrii-kombinace antidepresiv a receptorové teorie

Specializační kurz v psychiatrii-kombinace antipsychotika receptorové teorie

Specializační kurz v psychiatrii- autistické spektrum v dětské psychiatrii

Specializační kurz v psychiatrii-ADHD

Specializační kurz v psychiatrii- gravidita a kojení u psychiatrického pacienta a možnosti farmakoterapie

Specializační kurz v psychiatrii-algoritmy lečby schizofrenie

Specializační kurz v psychiatrii-kardiologie a psychiatrie

Specializační kurz v psychiatrii-algoritmy lečby deprese a psychotických poruch

Specializační kurz v psychiatrii-bipolární porucha

Specializační kurz v psychiatrii-cerebrální arteropatie a subkortikální infarkty

Specializační kurz v psychiatrii-couvade syndrom

Specializační kurz v psychiatrii-doporučené postupy lečby demence

Specializační kurz v psychiatrii-demence a differenciální diagnostika jednotlivých subtipů

Specializační kurz v psychiatrii-demence při normotenzním hydrocephalu

Specializační kurz v psychiatrii-deprese a antidepresiva v těhotenství

Specializační kurz v psychiatrii-dlouhodobá lečba BAP

Specializační kurz v psychiatrii-duchovní podpora u geriatrických pacientů

Specializační kurz v psychiatrii-emoce a infarkt myokardu

Specializační kurz v psychiatrii-farmakologicky navozené poruchy nálady

Specializační kurz v psychiatrii-farmakoterapie organické poruchy nálady

Specializační kurz v psychiatrii-frontotemporální demence

Specializační kurz v psychiatrii-geriatrická deprese

Specializační kurz v psychiatrii-méně časté demence

Specializační kurz v psychiatrii-nefarmakologické možnosti intervence v gerontopsychiatrii

Specializační kurz medicínského práva I. a II.

Specializační kurz v psychiatrii-neklid a agresivita v gerontopsychiatrické péči

Specializační kurz v psychiatrii-poruchy spánku a možnosti lečby

Specializační kurz v psychiatrii-patologické shromaždování I. A II.

Specializační kurz v psychiatrii-psychoneurovědy

Specializační kurz v psychiatrii-poruchy spojené s menstruačním cyklem a hormánílními změnami v organismu

Specializační kurz v psychiatrii-psychózy vyššího věku

Specializační kurz v psychiatrii-psychosomatika

Specializační kurz v psychiatrii- metodiky klinického výzkumu a biostatistiky

Specializační kurz v psychiatrii-způsobilost k právním úkonům

Specializační kurz v psychiatrii- sexuologie

Kurz pro uchazeče o jmenování soudního znalce v oboru

Seminář pro soudní znalce-posuzování duševního stavu v trestním a občanskoprávním řízení

Specializační kurz syndrom vyhoření

Specializační kurz v psychiatrii-komorbidity u psychiatrického pacienta

Specializační kurz – lečba bolesti

Specializační kurz homeopatie a fytofarmacie

Specializační kurz Asertivita

Specializační kurz farmacentická a technologická výroba farmak a léčiv

Specializační kurz astma bronchiale a metody současné lečby

Specializační kurz v psychiatrii- poruchy příjmu potravy

Specializační kurz výživa a mikrobiota

Specializační kurz antibiotika a rezsitence v souřasné doběDosažené zkušenosti z praxe

Primář/vedoucí lékař v Psychiatrické Léčebně Kosmonosy v letech 2006-2014

- Vedení oddělení gerontopsychiatrie ( pacienti nad 65 let)

- Vedení oddělení akutní psychiatrické péče a pooperačních stavů v kombinaci s interní, neurologickou, ortopedickou a chirurgickou problematikou

- Vedení chronické péče psychiatrické a psychosomatické oddělení

Lékař psychiatr v rámci věznice Ruzyně 2017-2019

Lékař psychiatr v rámci ústavů sociální péče a domovů důchodců od roku 2014

Přednášková činnost pro Praktické lékaře a lékaře jiných oborů v rámci celoživotního vzdělávání

Práce ambulantního psychiatra od roku 2006

Free Joomla! template by L.THEME