MÁME SMLOUVY SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠT'OVNAMI:

  111, 201, 207, 209, 211, 213 

 

  PACIENTY pojišťovny 205 NEPŘÍJÍMÁME

  SAMOPLÁTCE NEPŘÍJÍMÁME

 

Ceník placených výkonů:   platnost od 3.7. 2023,  nehrazených ze zdravotního pojištění podle zák. 48/91 Sb . pro registrované pacienty

 

 


- Úhrada ušlého ordinačního času lékaře v případě nedostavení se bez omluvy 
 na objednaný termín nejpozději do 9.00 hodin v den termínu návštěvy : 500,- Kč

Omluva :přes Medevio (stačí odpovědět na sms upozorňující na kontrolu příští den) nebo telefonicky SMS zpráva  nebo záznamník Medevio tel: 608274754  

 


- Vypracování lékařské zprávy dle požadavku klienta na jeho žádost: 500, - Kč


- Vypracování lékařské zprávy k řízení o ID: 800, - Kč (zahrnuje prostudování a výpis
dokumentace, anamnestické a diagnostické zhodnocení, zhodnocení aktuálního stavu a
další posouzení práceschopnosti a výše postižení a celková prognóza onemocnění)


- Vyšetření dle §15 ( viz níže citace zákona) : 1000,-Kč


- Administrativní jednoduché výkony: 100, - Kč


-  Zaslání lék. zprávy nebo jiný dokument přes Medevio zdarma, platba pouze za typ zprávy, ostatní osobní vyzvednutí


- Příprava výpisu, opisu či kopie  zdravotní dokumentace- vyhledávání, prostudování a
předání zdravotní dokumentace (každých započatých 30 min.): 500, - Kč- pouze osobní
vyzvednutí


- Zhotovení kopie nebo tisk A4 jednostranná jeden list papíru: 5, -Kč 

( při platbě přes zabespečený system Medevio je připočítáno cca 5% za použití bezhotovostní platební metody)

//  §15  (15)  Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné výkony prokázané v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, cíl není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Hrazené služby dále nezahrnují vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotní prostředky a jiné zdravotní výkony prokázané na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky. Úřad zdravotnických služeb podle předchozí věty poskytuje zdravotní zařízení orgánu, který poskytuje zdravotní služby provádějící, ve výši stanovené seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami   v souladu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví; jde-li o úhradu na dožádání orgánů Policie České republiky, zašle poskytovatel vyúčtování Ministerstvu vnitra, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce dalšího po kalendářním měsíci, v jakémkoli zdravotním stavu poskytovatele.) //

Free Joomla! template by L.THEME